Panganteur

TATAPAKAN, mangrupa pabukon ĕlĕktronik dina wangun kumpulan bahan ajar pikeun cecekelan boh murid boh guru dina ngalaksanakeun pembelajaran di sakola.

Pikeun anu tos lulus ti bangku sakola ĕtang-ĕtang pangĕmut-ngĕmut nalika nyukcruk pangaweruh di mangsa katukang.

Wilujeng….

Aya sababaraha bagian tema bahasan salian ti tatapakan; Nyaeta:

1. Tetekon

2. Kandaga Rasa

3. Geugeusan

Iklan

Mangga Ngiringan

Ngaregepkeun Pupujian: Pupujian 3

Pangajaran 9
Ngaregepkeun Pupujian

Pupujian 3:
Anak Adam

Anak Adam anjeun di dunya ngumbara
umur anjeun di dunya téh moal lila

Anak Adam umur anjeun téh ngurangan
saban poé saban peuting dicontangan

Anak Adam paéh téh nyorangan
Cul anak salaki jeung babandaan Baca lebih lanjut

Ngaregepkeun Pupujian: Pupujian 2

Pangajaran 9
Ngaregepkeun Pupujian

Pupujian 2

Pupujian Kanjeng Nabi

Gusti urang sadayana
Kanjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Qures nya bangsana
Baca lebih lanjut

Nulis Riwayat Hidup: Pedaran

Pangajaran 8
Nulis Riwayat Hidup
Baca sarta tengetan riwayat hidup (Biografi) di handap ieu!

Pedaran
Riwayat hidup atawa biografi téh nyaéta riwayat atawa lalakon hirup hiji jalma dina wangun tulisan. Biografi bisa dibaca dina buku anu dicitak ku penerbit, nyaéta biografi nu ngarang éta buku. Ilaharna di tulis di kaca panungtung, ataw dina jilid bagian tukang. Salian tulisan ogé ilaharna sok diwuwuhan ku potrét. Baca lebih lanjut

Nulis Riwayat Hidup: Biografi 2

Pangajaran 8
Nulis Riwayat Hidup
Baca sarta tengetan riwayat hidup (Biografi) di handap ieu!

Biografi 2:
ENGKOS KOSWARA, lahir tanggal 20 Juni 1965, di Cisarua, Bogor. Lulus ti SMP taun 1981 henteu bisa nuluykeun sakola lantaran kolotna ripuh teu bogaeun biaya, sanajan kitu Pa Engkos henteu putus asa. Manéhna satékah polah mekarkeun bakatna nyaéta nyieun barang-barang karajinan pikeun cnderamata. Lain meunang sakola atawa kursus bisa nyieun barang karajinan téh, tapi ku kadaékna sorangan. Baca lebih lanjut

Nulis Riwayat Hidup: Biografi 1

Pangajaran 8
Nulis Riwayat Hidup
Baca sarta tengetan riwayat hidup (Biografi) di handap ieu!

Biografi 1:
ALDA RIZMA ELFARIANI, LAHIR DI Bogor, 23 Nopémber 1982. putra cikal ti dalapan sadulur, ti pasangan Pa Farid Riza sareng Ibu Halimah.
Saméméh umur 17 taun, karir Alda dina dunia musik geus melesat sakaligus kawas météor. Lagu Aku Tak Biasa (1998) bisa kajual tepi ka 200 rébu kasét tur ngahasilkeun kauntungan milyaran rupia. Teu matak anéh upama ieu béntang penyanyi anyar téh indit ka mana-mana sok naék BMW, sarta nyicingan imah agréng nu hargana ratusan juta di komplék Perumahan Bogor Danau Raya Blok C3 No. 1 Bogor. Baca lebih lanjut