Pangalaman anu dicaritakeun ku Déwi

angajaran 2
Nyaritakeun Pangalaman

3.    Pangalaman anu dicaritakeun ku Déwi:

“Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Réréncangan sadayana, pangalaman Déwi mah sanés anéh, tapi asyik dan menyenangkan.
Déwi téh tos lami hoyong terang ka Curug Cilémbér téh. Tah, pas minggu kamari aya paman ti Bandung. Paman Déwi téh anggota Wanadri anu resep pisan bertualang di hutan.
Déwi ngiring kémping sareng paman. Wah, resep geuning kémping di wanawisata Curug Cilémbér téh. Udarana seger pisan. Leuweungna alamiah kénéh. Tangkal pineusna jarangkung.
Kémping téh di curug tujuh. Curug anu pangluhurna, saur paman mah 40 métér cenah luhurna téh. Masang ténda téh di lokasi camping grouns, teu tebih ti curug. Jadi ti ténda katingal curug téh, ngaguruh matak resep ningalna. Mung aduh, tirisna. Ih, mani nyecep kana badan téh.
Énjingna Déwi diajak tracking, mapay-mapay jalan satapak, ningalian curug anu sanésna. Sadayana aya tujuh curug Cilémbér téh. Mung anu sok ramé kasumpingan ku wisatawan mah mung curug tujuh sareng curug lima. Di dua lokasi éta aya tempat kémping téh. Curug hiji mah jarang aya nu nyaba, da lokasina tebih pisan jaba cenah jalanna sesah.
Salian ti ningalian curug, Déwi téh maén ka Taman Kupu-kupu anu lokasina masih di sekitar curug Cilémbér. Ih, mani resep ningalian kukupu, seueur pisan sareng rupi-rupi jenisna. Éta kukupu téh dikembangbiak-keun dina laboratorium husus, dikurungan ku kawat. Saurna ka Taman Kupu-kupu téh sok seueur mahasiswa anu ngayakeun penelitian. Resep nya pami di halaman urang aya taman kukupu?

[tina buku Sabasa 7A (Revisi), kaca 20-24]

Pancén

Dina bacaan anu tadi di luhur loba pisan kecap-kecap nu asalna tina basa Indonésia jeung basa asing. Cing tulis deui ku hidep sarta téangan kecap sasaruanana dina basa Sunda!
Pék ku hidep inget-inget deui, kajadian naon anu kungsi kaalaman, tuluy caritakeun deui bagilir di hareupeun kelas!

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s