Pedaran Pupujian

Pangajaran 9
Ngaregepkeun Pupujian

Pedaran
Pupujian téh wangun puisi anu ilaharna sok ditembangkeun di masjid saméméh solat pardu. Cara ngalagukeunana biasana sok béda-béda, kumaha kabiasaan di masing-masing wewengkon. Eusina umumna mangrupa pupujian ka Alloh atawa solawat ka Nabi.
Jawab pananya di handap !
1.    Diwangun ku sabaraha pada (bait) pupujian di luhur téh? Dina unggal pada aya sabaraha padalisan (jajaran)?
2.    naon anu dicaritakeun dina éta pupujian?
3.    Hal naon anu karasa ku hidep sanggeus maca pupujian di luhur?
4.    Salian ti pupujian di luhur, pupujian naon deui nu hidep apal?
5.    Cing pék caritakeun maké basa hidep sorangan eusi pupujian di luhur !

Pancén
1.    Apalkeun pupujian di luhur, hariringkeun hareupun kelas. Bisa ku saurang-saurang, bisa ogé ku wawakil kelompok.
2.    Tanyakeun sarta tuliskeun pupujian nu biasa sok dihariringkeun di mashid nu aya di lingkungan hidep.

[tina buku Sabasa 7A citakan ka-2  (Edisi Revisi) 2005,  kaca 77 – 80]

7 Komentar

 1. ass’mikum…
  punten,abdi kirang ngartos maksad dina pedaran teh naon kitunua?
  hatur nuhun..
  diantos balesanna..

 2. pedaran têh katerangan
  tiasa mangrupi tatabasa atanapi anu sanêsna nu aya hubunganana sareng seratan
  kedahna mah êta têh disimpen di handap seratan. Namung kumargi seratan hentu mung êta hiji janten dipisahkeun.
  hatur nuhun

 3. thaks

  • uwc….

 4. Nice post gan ..
  tukeran link bisa ga ??

  jangan lupa saling berkunjung ya ..
  http://serbamiliter.wordpress.com/

  • makasih, boleh, waahh… serbamiliter, isinya betul-betul militer? gak ngajak perang kan? nanti saya kunjungi yaa…

 5. pedaran mah sami sareng bahasan


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s