Ngarang tina Pangalaman: Ulin ka Taman Safari

Pangajaran 3
Ngarang tina Pangalaman

1.    Karangan Agung:

Ulin ka Taman Safari

Basa malem Minggu kamari kuring sakulawarga rékréasi ka Taman Safari. Inditna peuting, da ngahaja hayang terang “Safari Malam”, program anyar anu diayakeun ku Taman Safari Indonésia (TSI)
Resep pisan ka Taman Safari téh ari rékréasina peuting mah. Aturanana ogé rada ketat. Para pangunjung teu meunang naék kendaraan pribadi, tapi disadiakeun ku pihak Taman Safari, nyaéta beus husus paranti mawa pangunjung anu daratang ka dinya.
Kuring sakulawarga tepi ka ditu téh jam salapan. Saréréa naraék kana beus husus téa. Teu lila ogé beusna tuluy maju lalaunan, asup ka tempat-tempat satwa nu aya di Taman Safari. Karasa sepi pisan. Sora manuk sareng gaang nimbulkeun suasana serem.
Anu matak resep téh basa asup ka lokasi sato galak. Sieun bari saréréa tegang. Bisa aya kajadian nanaon. Nymawi barang beus tepi ka kandang maung téh saréréa jempé, nahan napas bakat ku sieun. Pemandu ti TSI tuluy-tuluyan nyorotkeun lampu sorot ka unggal tempat. Keur kitu, ari pecenghul téh aya maung gedé pisan. Lumpat nyampeurkeun ka hareupeun beus. Jep nu dina beus jempé! Saréréa ngadégdég nahan kasieun. Mangkaning éta maung téh siga nu galak, da disada ngagaur bari ngaronjangan kana kaca beus.
Untungna teu lila éta maung téh, tuluy asup deui ka leuweung.
Di tempat satwa nu séjén ogé sarua karasa sieun ari peuting kitu mah. Singa ogé serem pisan katénjona, panon hurung ari kasorot lampu téh. Beruang ogé sarua deuih matak sieun, da kawas nu liar jeung galak pisan katénjona, ngudagan kana mobil téh. Sakapeung nangtung bari calangap, kawas nyingsieunan. Lamun aya panumpang anu kaluar tina mobil, moal salah pasti dijejewét sakaligus.
Resep pisan milu ‘Safari Malam’ di TSI téh. Kuring boga pangalaman anu moal bisa kapopohokeun.

[tina  buku Sabasa 7A (Revisi) kaca 29 – 34]

2 Komentar

  1. translate bahasa sunda ke indonesia nya ada nggak?

    • belum ada tuuuhh…. cari di blog bahasa indo aja kali yaaa


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s