Ngarang tina Pangalaman: Kembang Bangké

Pangajaran 3
Ngarang tina Pangalaman

2.    Karangan Réstu

Kembang Bangké

Kuring boga tatangga, ngaranna Bi Sopiah. Hiji waktu di buruan Bi Sopiah téh aya kajadian unik. Di handapeun tangkal cau, aya kembang anu bau pisan kaambeuna.
Tatangga Bi Sopiah tuluy raribut bari tinggorowok. “Kembang Bangké! Kembang Bangké!” cenah. Kuring gé harita tuluy lumpat, milo nongton.
Anéh pisan Kembang Bangké téh katénjona. Béda jeung kekembangan umumna. Daunna badag bari ngarampidak méh sagedé nyiru. Nu matak anéh deui mah kolopakna téh warnana beureum sarta wangunna kawas haté jelema.
Lantaran kaambeu bau téa, ku Bi Sopiah éta kembang bangké téh dirungkup ku pelastik. Tuluy disimpenan kotak duit. Jadi nu panasaran hayang nempo, kudu ngalungkeun duit récéh ka dinya. Mangkaning beuki loba warga anu panasaran hayang nempo téh. Méh sakabéh warga Kampung Ciginal jeung Caringin jul-jol daratang ka dinya.
Untung pisan, Bi Sopiah mah boga milik ngadak-ngadak. Lumayan wé, bau-bau ogé jadi boga duit.

[tina  buku Sabasa 7A (Revisi) kaca 29 – 34]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s