Nepikeun Wawaran: Wawaran 2

Pangajaran 5
Nepikeun Wawaran
Baca galantangkeun di hareupeun kelas ieu wawaran di handap!

Wawaran 2:

Assalamu’alaikun Wr. Wb.
Hatur uninga ka sadayana, saréngséna ulangan umum, di sakola urang rék diayakeun kagiatan Porseni. Ieu kagiatan téh badé lumangsung salami genep dinten, ti kaping 21 tepi ka 26 Nopémber.
Unggal kelas kedah ngintunkeun wawakilna boh pikeun pertandingan olah raga boh pikeun pasanggiri kasenia. Cabang olah raga anu rék dilombakeun nyaéta, maén bal, voli, jeung ténis méja. Ari kasenian anu rék dilombakeun nyaéta maca puisi, vokal grup, sareng drama.
Jalaran kitu, salaku KM sim kuring meredih ka sadayana, urang kedah ngarojong ieu kagiatan sarta ti ayeuna kedah nangtoskeun saha-sahana anu bakal janten wawakil kelas. Mugi-mugi kelas urang tiasa janten juara umum. Saurna, para pinunjul engké bakal dipaparin panghargaan ku Bapa Kapala Sakola.
Sakitu wawaran ti sim kuring. Hatur nuhun kana perhatosa ti sadayana.
Wassalamu’alaikum Wr. Wr.

(tina buku Sabasa 7A (Revisi) kaca 49 – 50)

About these ads

2 Komentar

  1. Makasih Atas contoh bahasa sundanya

    • sama-sama mudah-mudahan bermanfaat


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.