Maca Paguneman: LATIHAN KABARÉT

Pangajaran 7
Maca Paguneman
Baca galantangkeun ku duaan paguneman (dialog) di handap ieu

Paguneman 1
LATIHAN KABARÉT

Popi : Yun, badé angkat ka mana sih, mani rusuh kitu?
Yuni : Éh, badé ka sakola, Pop. Badé latihan kabarét. Puguh
siang teuing Yuni téh. Kedah mah tabuh 9.00 tos kem-
pel di sakola. Mangkaning nu kasiangan sok dipiwarang
push up heula
Popi : Wah? Saé atuh olah raga heula mah, Yuni ké jantén
langkung…..
Yuni : Langkung hah-héh-hoh! Capé, jaba sok isin ku rérén-
cangan.
Popi : Kabarét kanggo acara perpisahan kelas tilu téa, Yun?
Yuni : Muhun. Kan perpisahanana kantun saminggu deui, nya.
Tah latihanana digederkeun ayeuna. Saur Bu Yani nu
ngalatihna, pokona kedah saé wé pami engké pentas téh.
Popi : Naon judulna kabarét téh? Ramé teu?
Yuni : Wah, ramé pisan, Pop! Pokona kabarét gaul wéh
ieu mah. Judulna “Kisah Cinta Puteri Cioh dan
Pangéran Oméng”
Popi : Ha ha ha…! Judulna asa kampungan, ih. Naha henteu
Puteri Cinderella?
Yuni : Wah, bosen atuh Cinderella deui Cinderella deui mah!
Bari kabarét mah kan kedah komédi, kedah anu pikaseu-
rieun. Tapi lagu-laguna wah siip téh, Pop! Lagu-lagu anu
nuju nge-trénd ayeuna.
Popi : Lagu naon waé sih?
Yuni : Aya lagu Ada apa Denganmu, Jujur, sareng Semua
Tentang Kita. Tah, lagu Peterpan mah dianggo dina
adegan ahir, Pop. Jadi suasanana téh sedih. Wah. Dija-
min wéh kelas tilu mah pasti narangis, da laguna ngang-
go puisi.
Popi : Ari Yuni kabagéan janten naon?
Yuni : Janten peran utama atuh. Janten Puteri Cioh! Anu janten
Pangéran Oméngna Si Ryan.
Popi : Si Ryan 1B nu ganteng téa, Yun?
Yuni : Muhun! Si Ryan “Brugman” téa ceuk barudak mah.
Popi : Ih, ngiri, ih. Hoyong ngiring maén sareng Ryan!
Yuni : Tuh nya, Popi mah hoyong ngiring kabarét téh lantaran
aya Ryan. Kacian déh lho! Matakna ceuk Yuni gé kedah
aktif ari hoyong disebut gaul mah. Huh, dasar anak ma-
mah Popi mah!

[tina buku Sabasa 1A (Revisi) kaca 63 – 66]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s