KÉMPING DI SAKOLA

Pangajaran 1
Ngaregepkeun Paguneman
Paguneman 2:

KÉMPING DI SAKOLA

Santi : Gin, saurna engké wengi Minggu badé acara kémping di sakola. Leres, kitu?

Gina : Leres. Ké énjing saurna serat kateranganana dibagikeun ku Pa Anda.

Nuning : Naha nganggo serat keterangan sagala, kanggo naon?

Gina : Serat katerangan kanggo sepuh, supados aruningaeun naon margina Pa Anda ngayakeun acara kémping di sakola.

Nuning : Oh! Saurna ieu mah kémping istiméwa, sanés kémping pramuka anu biasa. Kémping sapertos kumaha, nya?

Gina : Geuning éta Nuning mah tor terang, tisaha?

Nuning : Pédah wé barudak tos ibur. Bakal resep cenah. Sadayana ogé ngariring

Gina : Tos ibur, nya? Muhun, kamari Pa anda ngobrol sareng pangurus OSIS, rupina teras pawartos-wartos, nya?

Nuning : Muhun, Gin, aratoheun pisan barudak téh

Gina : Nya resep wé ari seueuran nu badé ngariring mah. Ongkoh kémpingna henteu matak hariwang da ieu mah tempatna di buruan sakola.

Santi : Naha ku naon henteu di alam bébas wé atuh, nya Gin? Kan langkung happy? Di sakola mah lah, teu anéh!

Gina : Nyéta, Pa Anda téhh saurna hoyong ngayakeun kémping di tempat anu caket, tapi matak resep.

Nuning : Naon waé kagiatanana téh, cenah Gin? Abdi mah panasaran?

Gina : Kamari Gina sempet papanjangan ngobrol sareng Pa Anda. Ieu mah cenah sanés kémping kawas dina kagiatan pramuka. Moal aya uji ketasngkasan, maca tanda jejak, semapur, atawa morse. Saleresna ieu mah acara ameng, ngan ameng nu kréatif. Engké urang ngariung, Pa Asép rék ngadongéng, Bu Yani rék ngajak hidep tatarucingan. Pa Hadi rék maca puisi. Tuluy engké unggal murid kedah nangtung di pakalangan, mintonkeun naon wé, kumaha kabisa masing-masing. Rék ngadongéng, maca puisi, nyanyi, dancing, atawa ngabodor. Nu penting urang bungah, énjoy sadayana.

Nuning : Saurna kedah nyandak lilin sapuluh éwang, Gin. Kanggo naon?

Gina : Tah, lingkungan sakola téh cenah rék ditata sing éndah. Urang masang lilin sareng damar séwu, sina renclang. Wah kacipta resepna, nya?

Santi : Saurna badé aya acara muter filem sagala, Gin. Leres kitu?

Gina : Muhun. Engké urangnongton filem sasarengan.

Nuning : Wah, filem naon? Ulah filem Jelangkung wé, Gin. Iiiyy!

Gina : Ih ieu mah filem saé saur Pa Anda gé Children of Heaven. Filem ti Iran anu nyarioskeun budak miskin tapi hébat pisan sumanget diajarna.

Nuning : Wah, pasti seru, atuh!

Santi : Gin, upami acarana sapertos kitu, naha bet kedah bari kémping sagala, nya? Henteu di kelas waé?

Gina : Huh, Santi mah. Diajar di kelas waé matak bété atuh! Tempat diajar téh sanés mung ukur ruang kelas. Tapi lega pisan, dunya sakurilingeun urang gé sami ruang tempat diajar.

Santi : Deuh! Non Gina mah ari nyarios téh mani siga nu enya. Pokona Santi gé satuju lah. Sawaktos-waktos mémang kedah aya acara sapertos kitu, ngarah henteu bosen. Ngarah pikiranurang fresh deui. Nya henteu? Hayu ah, urang wartosan réréncangan nu sanés!

[tina buku Sabasa 7A (Revisi) kaca 8 – 11]

Jawab pananya di handap!

  1. Pasualan naon anu dipadungdeungkeun ku Agung jeung Feri téh?
  2. Naon sababna cenah Feri horéameun ngomong ku basa Sunda?
  3. Ceuk Agung basa jeung budaya Sunda téh henteu tinggaleun jaman. Naon cenah buktina?
  4. Cing terangkeun ku hidep, naon anu dimaksud chating dina internét téh?
  5. Saha anu boga idé ngayakeun kémping di sakola téh?
  6. Naon cenah maksudna?
  7. Rék aya acara naon baé dina éta kémping téh?
  8. cing terangkeun kumaha ceuk pamanggih hidep, hadé atawa henteu aya acara kémping di sakola kitu téh?

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s