Basa Sunda dina Internét

Pangajaran 1

Ngaregepkeun Paguneman

Paguneman 1:

BASA SUNDA DINA INTERNÉT

Agung : Fer, béjana di sakola urang rék aya lomba pidato basa Sunda.
Urang miluan yu, ah!
Feri: Wah, boro-boro kudu pidato. Hésé ngomong basa Sunda téh.
Agung : Ah, piraku cicing di Bogor teu bisa basa Sunda. Ari Feri di imah
sok ngomong maké basa naon? Basa Sunda, lin?
Feri : Nya aya basa Sunda, aya basa Indonésia. Ngan seseringna mah
sok maké basa Indonésia.
Agung : Naha?
Feri : Sok karagok ari ngomong ba Sunda téh. Jaba keluarga Feri mah
nyaritana sok basa Indonésia baé.
Agung : Ari bapa sareng mamah Feri urang mana kitu? Urang Sebrang
atawa urang Jawa?
Feri : Urang Bogor asli.
Agung : Tah, Feri téh kuduna mah ulah cicing di Bogor, ulah cicing di
Jawa Barat.
Feri : Naha? Pédah teu ngomong maké basa Sunda? Kapan loba di
Bogor ogé urang Batak, urang Jawa, urang Padang anu teu
ngomong Sunda. Ku urang kudu diusir, Gung?
Agung : Lain urang kudu ngusir urang Batak atawa urang Jawa, Fer.
Keun baé maranéhna mah lain urang Sunda ieuh. Ngan ceuk
Agung mah teu pantes, lamun urang Sunda kawas Feri, cicingna
di tanah Sunda, tapi embung nyarita ku basa Sunda.
Feri : Lain embung, Gung, tapi sok géngsi ari ngomong ku basa
Sunda téh. Asa tinggaleun jaman. Asa jadi urang kampung.
Agung : Tah ceuk Agung mah pikiran kitu anu tinggaleun karéta téh.
Urang asing ayeuna beuki loba anu harayang dialajar basa jeung
budaya Sunda. Di Jepang jeung di Amerika cenah geus aya
tempat-tempat kursus kabudayaan Sunda. Matak kitu gé basa
jeung budaya Sunda téh meureun aya unggulna, tepi ka mara-
néhna katajieun hayang dialajar.
Feri : Tapi ceuk Feri mah tetep basa Sunda henteu bisa asup kana
dunya modéren, Gung!
Agung : Ah, Feri mah sok tinggaleun waé. Feri sok ka warnét?
Feri : Osok! Ku naon kitu?
Agung : Sok naon waé ari ka warnét té?
Feri : Nya kitu wé, resep chating kawas batur
Agung : Ulah chating wungkul atuh, Fer. Pék geura Feri mukaan Web-
site atawa situs-situs anu ngagunakeun basa Sunda. Hayang apal
naon Feri, majalah Manglé, buku Sunda, Komunitas Urang
Sunda? Wah, geus aya ayeuna mah. Hartina basa Sunda ogé
geus milu manggung dina lalu lintas global internét. Bisa dibaca
ku manusa nagara mana waé. Naha éta teu asup kana dunya
modéren?

3 Komentar

  1. di update atuh..katingaleun pisan ieu mah!!!!!

  2. mangga kang diperhatoskeun pisan saranna, diantos nya nuju ngeureuyeuh ieu teh, manawi bade nyumbang seratan??? mangga diantos. hatur nuhun.

  3. basa sunda
    abdi mugia tiasa ngamalkeunna


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s