Hasil Teknologi

Pangajaran 10

MACA (Maca Tenget)

HASIL TEKNOLOGI

Hidep tangtu geus apal pisan kana semén, nyaéta salah sahiji bahan poko pokeun nyieun bangunan. Urang Bogor malah kudu ngarasa reueus, lantaran di Cibinong Bogor aya pabrik

semén anu kasohor, katelahna Semén Cibinong.

Saha jalma anu mimiti nyieun semén téh? Naon waé mangpaat semén dina kahirupan modéren kiwari?

Kamajuan téknologi téh gedé pisan mangpaatna pikeun kahirupan manusa. Salah sahiji hasil téknologi anu loba digunakeun dina kahirupan manusa kiwari nyéta semén. Jaman kiwari urang geus teu bireuk deui kana semén téh. Upamak nyieun bangunan, salah sahiji bahan pokona nyaéta semén. Ku ayana semén, nyieun bangunan jadi leuwih gampang, boh nyieun imah boh nyieun gedong-gedong nu alagréng.

Baheula saméméh aya semén, nyieun bangunan téh kawilang barabé sarta merlukeun waktu anu kaitung lila. Pangna kitu lantaran harita mah nyieun bangunan téh bahanna tina batu. Éta batu téh disusun, tuluy ditaplokan ku taneuh anu meunang nyampuran ku keusik. Tangtu waé bangunanana kurang weweg, lantaran campuran taneuh jeung keusik mah kurang pageuh, babari rengat atawa bareulah.

Sanggeus aya nu bisa nyiptakeun semén, ngawangun jadi leuwih gampang sarta leuwih gancang. Témbok-témbok bangunan bisa dijieun leuwih ipis.

Nurutkeun sajarahna, semén téh mimiti dijieun ku Joseph Apdin, urang Inggris. Bahanna tina taneuh tela anu dicampur jeung batu kapur. Éta campuran téh tuluy digiling tepi ka lembut pisan. Geus kitu tuluy dipanaskeun dina suhu anu tangtu. Sanggeus jadi. Ieu “bahan anyar” téh tuluy dicampur jeung bahan séjén nyaéta keusik jeung cai. Hasilna matak ngajenghok. Éta campuran téh bisa nyiptakeun bahan anu kacida teuasna. Malah dina kaayaan geus garing mah sanajan dicaian ogé tetep teuas kawas batu. Éta bahan téh dingaranana Portlan semén. Disebut kitu, lantaran éta semén téh mimiti dijieunna ku Joseph Aspdin di kampung Portlan, Inggris.

Pangwangunan rohaka anu mimiti ngagunakeun bahan tina semén nyaéta pangwangunan torowongan di jero taneuh, handapeun walungan Thames di London dina taun 1828.

Nalika Perang Dunia ka-1 ngajelegur, jumlah beusi jadi ngurangan lantaran loba dipaké nyieun senjata perang. Lantaran hésé beusi, pabrik kapal di Inggris harita tepi ka ngararancang kapal anu bahanna tina semén . teu kungsi kacaturkeun kumaha tuluyna éta kapal semén téh. Anu sidik, jaman harita, semén téh geus jadi bahan bangunan anu pohara populérna.

Dina jaman modéren ayeuna, campuran konstruksi beusi jeung semén geus bisa nyiptakeun wangunan-wangunan tohaga, kayaning gedong-gedong ‘pencakar langit’ nu ngajungkiring, bendungan, jambatan, jsb.

Semén téh kaasup hasil téknologi anu kiwari karasa gedé pisan mangpaatna pikeun kahirupan urang. Cacakan lamun teu aya semén, kacipta bakal kumaha pangwangunan di alam kiwari bisa lumangsung. Di nagara urang pabrik semén téh geus kawilang réa, dug-deg di mana-mana, upamana baé pabrik semén Padang, Gresik, jeung pabrik semén nu aya di wewengkon Bogor, nyaéta pabrik semén Cibinong.

(tina Sabasa 2B pikeun murid kelas dalapan semester genap, kaca 59 – 61)

Jawab Pananya di handap !

1. Saméméh aya semén nyieun bangunan téh kawilang barabé, naon sababna?

2. Saha anu mimiti nyiptakeun semén téh? Urang mana?

3. Tina bahan naon dijieunna semén téh?

4. Kumaha cenah prak-prakan nyieunnna?

5. Naon sababna semén anu mimiti disebutna portlan semén?

6. Pangwangunan naon anu mimiti disebutna portlan semén téh?

7. Dina Perang Dunya ka-1 semén jadi populér, naon sababna?

8. Dina jaman ayeuna sok dipaké ngawangun naon cenah semén téh?

9. Di nagara urang di mana waé nu aya pabrik semén téh?

10. Salian ti semén, cing sebutkeun bahan naon deui anu sok dipaké nyieun bangunan téh?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 2B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s