Kaptén Muslihat

Pangajaran 2

MACA (Maca Ngilo)

Baca sing imeut!

KAPTÉN MUSLIHAT

Resep pisan upama urang kukurilingan di kota Bogor. Niténan kaéndahan kota bari nyeuseup segerna hawa ‘kota hujan’. Upama geus lungsé, urang bisa istirahat di salasahiji tempat pangreureuhan nu aya di tengah kota, upamana baé di Taman Topi.

Di ieu taman disadiakeun rupa-rupa kadaharan jeung inuman, boh anu tradisional kayaning céndol, és peuyem, rujak, jsb., boh kadaharan jeung inuman anu modéren.

Ieu taman téh lokasina stratégis pisan. Perenahna di Jalan Kaptén Muslihat, méh di tengah-tengah kota. Kaharti lamun saban waktu teu weléh ramé pada ngadeugdeug, pangpangna dina poé Minggu. Nu ngadon piknik sakulawarga umumna sok ngajugjug ka ieu tempat, niténan barang-barang seni, lukisan, cinderamata, atawa sukan-sukan di tempat kaulinan. Rupa-rupa pisan kaulinan barudak téh, aya momobilan, paparahuan, sapédah layang, jsb.

Minangka kaahéngan ieu taman, nyaéta ayana sawatara wangunan anu wangunna kawas topi. Ieu wangunan téh jerona dipaké toko, salon, réstoran, kantor pos, wartél, jeung kantor Pusat Informasi Turis. Éta sababna pangna ieu taman katelah Taman Topi, lantaran di jerona aya wangunan anu kawas topi.

Di hareupeun taman aya patung Kaptén Muslihat ngajega. Gagah pisan katénjona, kawas keur méré komando ngajak nyerbu ka musuh. Saha ari Kaptén Muslihat téh? Hidep aya nu apal riwayatna?

Ngaran lengkepna Kaptén Anumerta Tubagus Muslihat. Angpin perjoangan dina jaman revolusi ngalawan penjajah Walanda. Sakumaha umumna perjoangan bangsa Indonésia harita, rahayat Bogor ngagolak amarahna basa taun 1946 Walanda hayang ngajajah deui nagara urang anu geus merdéka. Rahayat Bogor singkil. Kajeun maot tutumpuran tibatan nagara ditincak deui ku kaom penjajah. Nya harita dipingpin ku Kaptén Muslihat jeung Mayor Toha, rahayat Bogor ngagerilya sarta nyerbu ka kantong-kantong pasukan Walanda. Éta serangan téh pohara matak musingkeunana ka pihak Walanda, lantaran pasukan gerilya anu nyerang téh metakeun strategi “neunggeul” tuluy “lumpat”. Kaptén Muslihat metakeun stratégi kitu taya lian lantaran kakurangan senjata.

Ku kateuneung Kaptén Muslihat jeung Mayor Toha, sumanget bajoang rahayat Bogor harita pohara gedéna, lir seuneu ngagugudag. Maranéhna hayang némbongkeun ka Walanda yén rahayat Bogor lain jalma leutik burih, tapi teuneung ludeung ngabéla bebeneran. Teu saeutik tihang listrik anu dicabut, dipaké laras mortir. Ku cara kitu, pihak Walanda tepi ka hemar-hemir ngarasa sieun.

Nalika keur mingpin pasukan rék mutuskeun jalan darat nu digunakeun ku pihak Walanda (Sekutu), Kaptén Muslihat katémbak. Katémbakna meneran di lebah dinya, hareupeun panto stasion karéta api Bogor, teu jauh di tempat wangunan patungna ayeuna. Kaptén Muslihat nu dilahirkeun di Pandéglang 25 Séptémber 1925, gugur nalika keur dirawat di Rumah Sakit Darurat Bogor (ayeuna Rumah Sakit PMI). Layonna dikurebkeun di Désa Panaragan, Bogor Kulon.

(tina buku Sabasa 2A pikeun kelas 8 Semester katilu, kaca 30– 32)

Jawab pananya di handap!

1. Naon sababna sok loba nu ngadon piknik ka Taman Topi?

2. Aya naon baé cenah di Taman Topi téh?

3. Naon sababna Kaptén Muslihat dianggap pahlawan ku urang Bogor?

4. Naon sababna pihak Walanda ngarasa pusing ku pasukan Kaptén Muslihat?

5. Salian ti Kaptén Meui pahlawan asal Jawa Barat anu hidep apal?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 2A (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s