Sajarah Karéta Api

Pangajaran 10

MACA (Maca Tenget)

Baca sing tenget ieu wacana

SAJARAH KARÉTA API

Manusa kiwari geus pohara majuna dina widang élmu pangaweruh. Éta kamajuan téh ngawengku rupa-rupa widang kahirupan, diantarana baé kamajuan dina widang transportasi. Salah sahiji alat transportasi anu kiwari masih kénéh digunakeun, nyaéta karéta api. Kumaha sajarah kamekaran karéta api modéren? Karéta api téh salah sahiji alat angkutan anu gelarna geus heubeul pisan. Ieu kendaraan anu wangunna panjang téh geus mimiti digunakeun pikeun ngangkut barang jeung panumpang ti abad ka-19 kénéh. Tapi sanggeus téknologi mobil jeung kapal udara beuki maju, karéta api rada teu kapaliré. Mobil beuki pada mikaresep lantaran praktis. Ari kapal udara beuki populéer lantaran leuwih gancang.

Sanajan mobil pada mikaresep, tuluyna kapanggih kakuranganana, nyaéta gas anu dikaluarkeun tina mesinna ngabahayakeun lingkungan jeung atmosfir. Ku sabab kitu kadieunakeun para ahli hayang bailik deui ngulik téknologi karéta api. Geus tangtu téknologi nu dimekarkeu ayeuna mah leuwih maju, efisien, sarta teu ngaluarkeun gas-gas anu matak ngabahayakeun.

Tina hasil ulikan para ahli téa ahirna bisa diciptakeu karéta api Maglév (magnetically levitated), nyaéta karéta api anu ditanagaan ku magnét. Dina abad ka-21 mah kawasna karéta api Maglev bakal leuwih dipikaresep tibatas kapal udara, lantaran leuwih gancang, teu ngaluarkeun polusi sarta sorana henteu gandéng.

Saenyana teknologi magnét teh geus dirancang ti taun 1912 di Amérika. Tuluy dina taun 1960-an para ahli di Brookhaven ngarakit modél karéta magnét nu makékumparan superkonduktor. Éta magnét superkonduktor bisa ngangkat maglev anu beuratna 50 ton. Dina percobaan-percobaan taun 1970-an, karéta-karéta maglev geus bisa ngabelesat tepi ka 500 km per jam. Lantaran ongkos keur percobaan kacida mahalna sarta karéta maglev teu bisa digunakeun pikeun komérsil, pamaréntah Amérika ahirna ngeureunkeun percobanan.

Béda jeung di Amérika, di Jérman jeung Jepang mah percobaan téknologi maglev téh teu eureun-eureun tepi ka kiwari.

Karéta maglev téh saenyana wujudna méh siga kapal udara. Sanajan leumpangna dina rél, tapi henteu napak pisan. Karéta maglev mah sanajan tina rél téh anggangna aya kana 10 séntina.

Rereged dina mekarkeun karéta maglev nyaéta mahalna waragad pikeun ngawangun rélna. Di Jepang pangwangunan jalan karéta maglev anu nepungkeun kota Tokyo jeung Osaka tepi ka méakkeun waragad 5 triliun yén, sarua jeung 80 triliun rupiah. Kitu deui waragad pikeun miarana lain saeutik. Rél karéta kudu salawasna beresih, lantaran lamun aya barang leutik ogé bisa ngabahayakeun. Aya deui rereged téknis, nyaéta pangaruh magnét superkonduktor ngabahayakeun kaséhatan manusa.

Salian ti maglev, aya deui karéta super cepat, nyaéta TGV-Atlantique jieunan Perancis. Ieu karéta téh gancangna bisa tepi ka 515,3 km per jam.

(tina buku Sabasa 1B pikeun kelas 7 semester kadua, kaca 65 – 67)

Jawab pananya di handap!

1. Ti iraha cenah karéta api mimiti digunakeun ngangkut barang jeung panumpang téh?

2. Dina waktu satuluyna karéta api rada teu kapaliré. Naon sababna?

3. Naon kaunggulan mobil jeung pesawat terbang upama dibandingkeun jeung karéta api?

4. Kadieunakeun para ahli téknologi ngulik deui karéta api. Lantaran naon?

5. Naon cenah kaunggulan karéta api Maglev téh?

6. Nagara mana waé anu ngarulik téknologi karéta api Maglev teh?

7. Naon bédana kareta Msglev jeung karéta api biasa?

8. Naon cenah anu jadi rereged mekarkeun karéta Maglev téh?

9. Karéta Maglev bisa ngabahayakeun kaséhatan manusa, naon sababna?

10. Salian ti Maglev, karéta naon deui anu kaasup karéta api modéren téh? Naon kaunggulanana?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 1B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

1 Komentar

  1. Hi there,

    I looked over your blog and it looks really good. Do you ever do link exchanges on your blog roll? If you do, I’d like to exchange links with you.

    Let me know if you’re interested.

    Thanks..


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s