Industri Otomotif

Pangajaran 12
MACA (Maca Tenget)
Baca sing tenget ieu wacana

INDUSTRI OTOMOTIF

Nagara-nagara anu téknologina geus maju, kiwari keur satékah polah ngararancang kendaraan anu bahan bakarna henteu gumantung kana béngsin. Naon sababna? Lantaran sésa-sésa pembakaran béngsin anu kaluar tina knalpot kendaraan téh ngabalukarkeun ayana polusi .

Nurutkeun para ahli atmosfir, kiwari polusi di kota-kota gedé geus tepi kana tingkat matak pikahariwangeun keur kaséhatan manusa. Polusi pangpangna bisa nimbulkeun panyakit paru-paru lantaran ngandung gas karbon dioksida jeung karbon monoksida. Atuh tina numpukna sésa-sésa pembakaran béngsin di atmosfir bisa ngabalukarkeun ruksakna lapisan ozon. Ari ozon téh apan lapisan anu gunana nyaring cahaya panonpoé ngarah henteu tarik teuing nojona ka bumi. Anu matak kiwari geuning beuki karasa ku urang pohara panasna lamun ninggang usum halodo. Suhu bumi karasa beuki naék ti waktu ka waktu lantaran lapisan ozon geus barolong.

Tina beuki naékna suhu sarta beuki teu séhatna di kota lantaran haseup tina kendaraan téa, para ahli di PBB cumeluk ka unggal nagara maju sangkan bisa nyiptakeun kendaraan anu teu gumantung kana bahan bakar béngsin.

Salah sahiji nagara anu geus nyoba-nyoba nyiptakeun kendaraan teu maké béngsin téh nyaéta Jepang. Di ieu nagara kiwari geus katingal mobil-mobil tanaga listrik pasuliwer di kota-kota gedé, najan jumlahna can pati loba.

Kadieunakeun salasaurang ahli otomotif Jepang geus bisa nyiptakeun deui kendaraan anu bébas polusi. Nu ieu mah disebutna “mobil hidrogén”, lantaran tanagana tina hidrogén anu bahan bakuna tina cai. Ieu mobil hidrogén jieunan pabrik mobil Mazda téh kakara dijual ka umum dina taun 2000. para ahli nu ngarancangna terus ngulik sarta nyampurnakeun komponén-komponén mesin bagian jerona, lantaran kehéngkéran tanaga hidrogén nyaéta babari bitu. Mobil hidrogén ngandung risiko ngabeledug. Kumaha waé bom hidrogén. Sanajan kitu teu kudu salempang, para téknisi Jepang kiwari geus ngaganti salasahiji komponén paranti ngatur saluran hidrogénna ku logam alloy. Sistim alloy téh ngatur arus listrik ngaliwatan gas dina tekanan rendah. Alatan kitu bisa nyingkahan risiko bitu lantaran gas hidrogén anu ngocor kana tempat pembakaran asupna saeutik-saeutik.

(tina buku Sabasa 1B pikeun kelas 7 Semester kadua, kaca 97 – 99)

Jawab pananya di handap!

1. Naon sababna nagara-nagara maju hayang nyiptakeun kendaraan anu bahan bakarna lain tina béngsin?

2. Naon baé balukarna ku ayana polusi téh?

3. Beuki dieu suhu bumi beuki karasa panas. Naon sababna?

4. Nagara mana anu geus nyiptakeun kendaraan anu maké tanaga listrik?

5. Naon cenah anu disebut mobil hidrogén téh? Naon kahéngkéranana?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih (nu ngurus blog), tina buku : Sabasa 1B (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s