Nyegah Panyakit Malaria

Pangajaran 2
MACA (Maca Bedas)
Baca galantangkeun, sing merenah lentongna!

NYEGAH PANYAKIT MALARIA

MalariaDi daérah tropis, malaria téh kaasup panyakit anu nyebarna gancang pisan sarta tumerapna sakaligus. Ku lantaran kitu ieu panyakit téh jadi ancaman anu teu bisa diapilainkeun. Ceuk hasil panalungtikan Departemen Kesehatan, anu maraot ku panyakit malaria téh di daérah tropis mah leuwih ti sajuta jalma dina saban taunna.

Jawa Barat kaasup daérah anu mindeng kakeunaan ku wabah malaria. Ari anu nyababkeunana diantarana nyaéta ruksakna lingkungan alam, upamana baé leuweung anu digunasika jeung ranca di wewengkon basisir atawa tambak anu teu kauurus. Ngaruksak leuweung téh apan ngaruksak ekosistem nu aya di jerona, ngaruksak ‘pakumbuhan’ sasatoan. Reungit anu tadina hirup di leuweung téh tuluy mencar ka mana-mana, lantaran tempat hirupna digadabah ku manusa. Ari ranca atawa tambak anu teu kauurus bakal jadi lahan subur tumuwuhna reungit.

Tadina mah panyakit malaria téh dilantarankeun ku reungit tina species anopheles sundaicus anu hirupna di sawah atawa di ranca. Ayeuna muncul reungit gunung (anopheles balabacensis) jeung reungit leuweung (anopheles maculatus) anu leuwih ngabahayakeun. Ieu reungit anu dua téh lain baé leuwih gangas nyocona, tapi deuih daya tahanna leuwih kuat tina inséktisida (obat serangga) anu ilahar digunakeun. Pikeun nyegahna kudu aya inséktisida anyar anu leuwih ampuh.

Jadi tétéla ruksakna lingkungan téh loba pisan mamalana pikeun kahirupan manusa. Leuweung anu diruksak lain baé matak ngabalukarkeun ayana banjir atawa urug, tapi ogé ngondang panyakit malaria, urang kudu ngariksa lingkungan alam. Atuh tempat-tempat anu ilahar dipaké ngendong reungit, upamna baé bak, sumur, atawa balong anu teu kaurus, kudu disaatan caina. Kitu deui wawadahan anu jadi tempat panampungan cihujan, ieu ogé ulah diantep ngarah henteu jadi tempat mekarna utek-utek. Sagédéngeun éta urang ogé bisa ngagunakeun inséktisida, upamana baé DDT, disemprotkeun ka tempat-tempat anu sok dipaké nyayang reungit.

(tina buku Sabasa 1A pikeun kelas 7 Semester kahiji, kaca 31 – 32)

Jawab pananya di handap!

  1. Di daérah tropis panyakit malaria téh jadi ancaman anu ngabahayakeun. Naon sababna?
  2. Naon anu nyababkeun reungit malaria jadi mekar ka mana-mana?
  3. Reungit malaria species naon cenah anu leuwih gangas téh?
  4. Kudu kumaha ngabasmina?
  5. cing sebutkeun, akibat naon baé anu timbul tina lingkungan alan anu ruksak téh?
  6. Tarékah naon anu bisa dipigawé ku urang dina nyegah panyakit malaria?

Diserat deui ku Hĕrni Hĕrningsih, tina buku : Sabasa 1A (Pangajaran Basa Sunda Pikeun Siswa SMP di Kota Bogor), MGMP Basa Sunda Kota Bogor, Drs. Ahmad Hadi (Editor), Tangerang:Pamulang, citakan munggaran, 2004.

Blogged with the Flock Browser

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s